HALAMAN AKSES

PENILAIAN TENGAH SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

S U S U L A N
KELAS IX

Senin, 27 September 2021

IPA KELAS 9A, 9B, 9C, dan 9D
Waktu Pengerjaan: 08.00 – 09.10 WIB

IPA KELAS 9E, 9F, 9G, dan 9H
Waktu Pengerjaan: 08.00 – 09.10 WIB

SENI BUDAYA 9 A-H (SEMUA KELAS)
Waktu Pengerjaan: 09.30 – 10.40 WIB

Selasa, 28 September 2021

IPS 9 A-H (SEMUA KELAS)
Waktu Pengerjaan: 08.00 – 09.10 WIB

TIK 9 A-H (SEMUA KELAS)
Waktu Pengerjaan: 11.00 – 11.35 WIB

AGAMA 9 A-H (SEMUA KELAS)
Waktu Pengerjaan: 09.30 – 10.40 WIB

Rabu, 29 September 2021

MATEMATIKA 9 A-H (SEMUA KELAS)
Waktu Pengerjaan: 08.00 – 09.10 WIB

PRAKARYA 9A, 9B, dan 9C
Waktu Pengerjaan: 09.30 – 10.40 WIB

PRAKARYA 9D, 9E, 9F, 9G, dan 9H
Waktu Pengerjaan: 09.30 – 10.40 WIB

BAHASA JAWA (SEMUA KELAS)
Waktu Pengerjaan: 11.00 – 11.35 WIB

Kamis, 30 September 2021

BHS. INDONESIA 9 A-H (SEMUA KELAS)
Waktu Pengerjaan: 08.00 – 09.10 WIB

PJOK 9 A-H (SEMUA KELAS)
Waktu Pengerjaan: 09.30 – 10.40 WIB

Jum'at, 1 Oktober 2021

BHS. INGGRIS 9A, 9B, dan 9C
Waktu Pengerjaan: 08.00 – 09.10 WIB

BHS. INGGRIS 9D dan 9E
Waktu Pengerjaan: 08.00 – 09.10 WIB

BHS. INGGRIS 9F, 9G, dan 9H 
Waktu Pengerjaan: 08.00 – 09.10 WIB

PPKn 9 A-H (SEMUA KELAS)
Waktu Pengerjaan: 09.30 – 10.40 WIB

Panitia PTS Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022