HALAMAN AKSES

PENILAIAN TENGAH SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

S U S U L A N
KELAS VIII

Senin, 27 September 2021

IPA KELAS 8A, dan 8E
Waktu Pengerjaan: 08.00 – 09.10 WIB

IPA KELAS 8B, 8D, dan 8F
Waktu Pengerjaan: 08.00 – 09.10 WIB

IPA KELAS 8C
Waktu Pengerjaan: 08.00 – 09.10 WIB

SENI BUDAYA 8 A-F (SEMUA KELAS)
Waktu Pengerjaan: 09.30 – 10.40 WIB

Selasa, 28 September 2021

IPS 8A dan 8B
Waktu Pengerjaan: 08.00 – 09.10 WIB

IPS 8C, 8D, 8E, dan 8F
Waktu Pengerjaan: 08.00 – 09.10 WIB

PA. ISLAM 8 A-F (SEMUA KELAS)
Waktu Pengerjaan: 09.30 – 10.40 WIB

PA. KATOLIK 8A 
Waktu Pengerjaan: 09.30 – 10.40 WIB

TIK 8 A-F (SEMUA KELAS)
Waktu Pengerjaan: 11.00 – 11.35 WIB

Rabu, 29 September 2021

MATEMATIKA 8A
Waktu Pengerjaan: 08.00 – 09.10 WIB

MATEMATIKA 8B, 8C, 8D, 8E, dan 8F
Waktu Pengerjaan: 08.00 – 09.10 WIB

PRAKARYA  (SEMUA KELAS)
Waktu Pengerjaan: 09.30 – 10.45 WIB

BAHASA JAWA (SEMUA KELAS)
Waktu Pengerjaan: 11.00 – 11.35 WIB

Kamis, 30 September 2021

BHS. INDONESIA 8A, 8B, 8C, dan 8D
Waktu Pengerjaan: 08.00 – 09.10 WIB

BHS. INDONESIA 8E dan 8F
Waktu Pengerjaan: 08.00 – 09.10 WIB

PJOK 8 A-F (SEMUA KELAS)
Waktu Pengerjaan: 09.30 – 10.45 WIB

Jum'at, 1 Oktober 2021

BHS. INGGRIS 8A, 8B, 8C dan 8D
Waktu Pengerjaan: 08.00 – 09.10 WIB

BHS. INGGRIS 8E dan 8F
Waktu Pengerjaan: 08.00 – 09.10 WIB

PPKn 8 A-F (SEMUA KELAS)
Waktu Pengerjaan: 09.30 – 10.45 WIB

Panitia PTS Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022